Disclaimer

 

Er wordt voortdurende zorg en aandacht besteedt aan Geografieweb, toch is het ondanks dat mogelijk dat de informatie op Geografieweb onvolledig of onjuist is. De informatie op Geografieweb wordt regelmatig aangevuld en aangepast.

Copyright

Het is verboden om Geografieweb te verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar (contact) van Geografieweb.

Alle foto's op Geografieweb zijn gemaakt door de eigenaar van de website www.geografieweb.nl.