Aantekeningen aarde uit het boek Systeem Aarde

 

 

Paragraaf 1.1      >> Aantekeningen 1.1
 
Paragraaf 1.2      >> Aantekeningen 1.2

>> Klik hier voor een animitie over van de beweging platen de laatste 650 miljoen jaar.

>> Klik hier voor een animatie van de convectiestromen in de aarde. 
 

 

Paragraaf 1.3     >> Aantekeningen 1.3      >> Overzicht plaatbewegingen

>> Klik hier voor een animatie van een divergente plaatbreuk. (openen in puffin of flash)

 

>> Klik hier voor een animatie van subductie (convergentie)(openen in puffin of flash)

 

>> Klik hier voor een animatie om te zien hoe de Himalaya is ontstaan door compressie (botsing India en Azië).(openen in puffin of flash)

>> Klik hier voor een animatie met divergente, convergente en transforme breuken. (openen in puffin of flash)

>> Klik hier voor nog een animatie van alle plaatbewegingen met een tijdschaal van miljoenen jaren.(openen in puffin of flash)

>> Klik hier voor nog een animatie van alle plaatbewegingen. (openen in puffin of flash)

 

>> Klik hier voor een test of je weet op welke plaatsen op aarde welke breuklijnen voorkomen! (openen in puffin of flash)

 

>> Krantenartikel Toekomstig supercontinent Amasia

 

>> Krantenartikel Aardbeving Nepal mei 2015

 
Paragraaf 1.4     >> Aantekeningen 1.4     >> Overzicht vulkanen

 

>> Klik hier voor een animatie van ligging plaatgrenzen en voorkomen van vulkanen en aardbevingen (openen in puffin of flash)

 

>> Klik hier voor een animatie van een mantelpluim (denk aan IJsland). (openen in puffin of flash)

>> Klik hier voor een animatie van het ontstaan van een caldera (openen in puffin of flash).

 

>> Klik hier voor video's van materiaal dat vrij komt bij een eruptie

 

>> Klik hier voor de beste website met recente vulkaanuitbarstingen. 

>> Klik hier voor de beste website met recente aardbevingen. 

 

>> Klik hier voor een animatie van zeebeving die een tsunami veroorzaakt.                                                  

 

>> Klik hier voor beelden van de tsunami in Japan in 2011. 

Paragraaf 2.1      >> Aantekeningen 2.1

>> Klik hier voor een animatie van de gesteentekringloop in de lithosfeer. 

 
Paragraaf 2.2      >> Aantekeningen 2.2

>> Klik hier voor een video van een aardverschuiving. 

Paragraaf 2.3      >> Aantekeningen 2.3

Paragraaf 3.1      >> Aantekeningen 3.1 

 

>> Klik hier om te zien hoe het kan dat er een stralingsoverschot is op de evenaar en stralingstekort is op de polen. 

 

>> Klik hier om te zien hoe Felix Baumgartner vanaf 39 kilometer hoogte terug naar de aarde springt en daarbij verschillende sferen in de atmosfeer passeert. 

 

>> Klik hier voor een animatie om te bekijken hoe het broeikaseffect werkt. 

 

 

Paragraaf 3.2      >> Aantekeningen 3.2

 

>> Klik hier voor een filmpje van een draaimolen om te zien welk effect het corioliseffect op aarde heeft.

>> Klik hier voor een animatie van het globalie windsysteem. 

>> Klik hier voor een animatie van de verschuiving van de ITCZ. 

 

>> Klik hier voor een filmpje van de verschillende soorten regens op aarde. 

 

>> Klik hier voor een animatie van de thermohaline circulatie.

 

>> Klik hier om te zien dat het globale windsysteem en de thermohaline circulatie warme distribueren over de aarde. 

 

>> Krantenartikel Rondcirculerend vuilnis in oceanen. 

 
Paragraaf 3.3       >> Aantekeningen 3.3

 

>> Klik hier voor een animatie van alle vegetatiezones op aarde. 

 

>> Klik hier voor een animatie met uitleg van alle vegetatiezones / biomen op aarde. 

 

>> Klik hier voor een animatie waar alle vegetatiezones op aarde liggen. 

 

>> Klik hier voor een filmpje van de ondergrondse leefwereld van de mier eruit ziet!

 

>> Klik hier voor de aflevering Klimaatjagers Alaska waar je kunt zien hoe permafrost eruit ziet. Spectaculaire beelden! Bekijk ongeveer vanaf minuut 5 tot 12. 

 
Paragraaf 3.4       >> Aantekeningen 3.4

>> Klik hier voor de aflevering groen goud van Tegenlicht. Hierin worden goede voorbeelden vertoond over duurzame landbouw om desertificatie en verzilting tegen te gaan. 

 

Paragraaf 4.1, 4.2, 4.3       >> Aantekeningen par. 4.1, 4.2 en 4.3

 

>> Klik hier voor beelden van de meest krachtige orkaan ooit Irma in september 2017. 

>> Klik hier voor een zeer goede animatie over orkanen / hurricanes.

 

>> Klik hier voor nog een uitleg over orkanen in combinatie met de Coriolis kracht. 

 

>> Klik hier voor de Saffir-Simpson schaal. 
 

>> Klik hier voor nieuws en filmpjes over 10 jaar na de tsunami in 2004 in Indonesië

 

>> Klik hier voor natural hazard management in San Fransisco. 

>> Krantenartikel Verklaring toename aantal cyclonen