Aantekeningen leefomgeving uit het boek Wonen in Nederland

 

 

Paragraaf 1.1      >> Aantekeningen 1.1

 

>> Meanderde rivier.

 

>> Erosie en sedimentatie in de rivier. 

>> Deltacommissie 

>> Sluis

 

Paragraaf 1.2      >> Aantekeningen 1.2

 

 

Paragraaf 1.3      >> Aantekeningen 1.3 

 

>> Ruimte voor de Rivier.

 

>> Rijkswaterstaat. 

 

>> Hogere dijken versus ruimte voor de rivier. 

 

>> Grensmaasproject (blz. 41 van het lesboek).

 

>> De Wereld Draait Door Melanie van Schultz van Haegen over waterverdediging. Bekijk min. 4.30 tot 18.00.

 

 

Paragraaf 1.4      >> Aantekeningen 1.4

 

>> Intergouvernamentele samenwerking Rijn. 

 
Paragraaf 2.1     >> Aantekeningen 2.1

 

>> Jouw leefomgeving bij waterstijging. 
 

>> Jouw postcode als de dijken doorbreken. 

 

 

Paragraaf 2.2     >> Aantekeningen 2.2

 

>> Zandsuppletie.

 

>> Klik hier voor een animatie over stranddrift. 

 

>> Schiermonnikoog erosie, transport en sedimentatie

 

 

 

Paragraaf 2.3      >> Aantekeningen 2.3 

 

>> Zandmotor 

>> Bolwerkvorming

 

>> Krantenartikel Plan Deltacommissie

 

>> Krantenartikel Dynismisch kustbeheer 

 

>> Krantenartikel Dijkversterking

>> Opdrachten overstromingsrisicoatlas
 
Paragraaf 3.1      >> Aantekeningen 3.1

 

>> Groei Amsterdam

 

>> Dorp, agglomeraties en stedelijke zones. 

 

Paragraaf 3.2    >> Aantekeningen 3.2 

 

>> Amsterdamse wijk de Pijp gentrification. 

 

>> Krantenartikel Gentrification in de van Woustraat in Amsterdam

 

 

Paragraaf 3.3      >> Aantekeningen 3.3

>> Opdrachten veldwerk Wibautstraat