Aantekeningen leefomgeving uit tekstboek Wonen in Nederland

 

 
>> Aantekeningen deel 1 rivieren Centraal Examen
>> Aantekeningen deel 2 stad Centraal Examen

Opdrachten met de atlas

1. Ga naar kaart 37 B1 en verklaar met welke type bodemdaling het gebied Vlist te maken heeft.

2. Ga naar kaart 36 C1. Heeft het gebied Graftdijk te maken met hetzelfde type bodemdaling? Waarom wel of waarom niet. 

3. Ga naar kaart 43 D en E. Hoeveel Deltawerken zijn er? En wat is de functie van de Deltawerken? Zoek op Internet afbeeldingen op hoe de Deltawerken eruit zien. 

4. Ga naar kaart 43 C. In welk deel van het stroomstelsel van de Rijn zijn stuwen geplaatst?

5. Zelfde kaart. Bekijk de omvang van de waterafvoer (het debiet) van de IJssel op kaart C1 en C2. Welke invloed heeft de aanleg van de stuwen op de waterafvoer van de IJssel?

6. Bekijk de onderstaande vlog. Welke functies heeft een stuw?

7. Ga naar kaart 44 A. Wat is het debiet van de Maas en van de Rijn als de rivieren Nederland instromen?

8. Bekijk de zelfde kaart en pak de topografische kaarten van Nederland en Duitsland erbij. Wat voor een landschapselement is de waterscheiding tussen de Maas en de Rijn?

9. Er is een bijzondere plek waar de stroomgebieden van de Maas en de Rijn elkaar bijna raken. Zoek op de topografische kaart (en met behulp van kaart 44 A) de plek op. En beschrijf wat voor landschapselement hier de waterscheiding is. 

Paragraaf 1.1      >> Aantekeningen 1.1  

 

>> Stuw in de Maas.    

 

>> Sluis. 

 

 

Paragraaf 1.2       >> Aantekeningen 1.2

 

>> Meanderende rivier in benedenloop.

 

>> Erosie en sedimentatie in de rivier. 
 

Paragraaf 1.3      >> Aantekeningen 1.3 

 

>> Inklinking in Nederland.

 

 

Paragraaf 2.1      >> Aantekeningen 2.1

 

>> De Deltacommissie.

 

Paragraaf 2.2      >> Aantekeningen 2.2

 

Opdracht Ruimte voor de Rivier >> website Ruimte voor de Rivier

 

Zoek voor figuur 2.15 t/m 2.23 een project en beantwoord voor elk van deze projecten 

 

a. Waar vindt het project plaats? Bij welke plaats? Zoek het op Google Maps

 

b. Wat is het doel van het project?

 

c. Wie zijn er bij het project betrokken? 

>> Hogere dijken versus ruimte voor de rivier. 

 

>> Grensmaasproject (blz. 64 van het lesboek).

 

>> De Wereld Draait Door Melanie van Schultz van Haegen overr waterverdediging. Bekijk min. 4.30 tot 18.00.

 

Paragraaf 2.3      >> Aantekeningen 2.3

Paragraaf 3.1      >> Aantekeningen 3.1  

 

>> Groei Amsterdam. 

 

>> Stad, agglomeraties en stedelijke zones. 

 

Paragraaf 3.2     >> Aantekeningen 3.2

 

>> Amsterdam Zuidoost (de Bijlmermeer) . 

 

>> Nota's Ruimtelijke Ordening

 

>> Vinex-wijken. 

 

 

Paragraaf 3.3     >> Aantekeningen 3.3

 

>> Brabantstad als Brainport.

 

>> Utrecht creatieve stad. 

 

 

Paragraaf 4.1    >> Aantekeningen 4.1

 

>> Amsterdamse wijk de Pijp gentrification. 

 

>> Krantenartikel Gentrification van Woustraat Amsterdam. 

 

 

Paragraaf 4.2     >> Aantekeningen 4.2

 

>> Problemen in de Rotterdamse Tarwewijk.

 

Paragraaf 4.3     >> Aantekeningen 4.3

 

>> Herstructureren.