Hoofdstuk 2 Aarde
Paragraaf 2.1 Op fossielenjacht

Bekijk de documentaire Expeditie T Rex, door te klikken op deze link

Beantwoord tijdens het kijken van de documentaire de volgende vragen. Schrijf de antwoorden op in je aardrijkskunde schrift. 

Wyoming

1. Wat is paleontoloog?

2. Hoe lang geleden is het Krijt?

3. Wat veroorzaakte het einde van het tijdperk Krijt?

4. Waarom zoeken ze naar het hoogst gelegen stukje van het fossiel?

5. Hoeveel botten heeft een T. Rex ongeveer?

6. Hoe weten ze dat het 67 miljoen jaar geleden veel warmen was?

7. Waarom kan de T. Rex alleen in zandlagen liggen (waar vroeger een meer was)?

Montana

8. Hoe kan het dat een gedeelte van de botten van de T. Rex al aan het oppervlakte liggen?

9. Wat is de functie van het impregneermiddel?

10. Hoe komt het dat op de prairie van Montana zoveel fossielen gevonden kunnen worden?

In het onderzoekscentrum

11. Hoe komt het dat het schoonmaken van de botten en het in elkaar zetten van botten zo ingewikkeld is?

12. Hoe oud deze T. Rex geworden?

13. Wat is het voordeel van het inscannen (met 3D scan) van alle gevonden botten (want het skelet is niet helemaal compleet)?

14. Hoe oud is het fossiel minimaal?

Paragraaf 2.3 de geologische tijdschaal

Opdracht Pangea:

>> Klik hier voor de animatie van Pangea. Je kunt zelf de continenten schuiven. 

Opdracht recente aardbevingen:

>> Klik hier voor de link naar de website met recente aardbevingen. 

Neem deze tabel over van het bord een vul in aan de hand van de bovenstaande website.

 
Paragraaf 2.4 (havo) en 2.5 (vwo) 

Wanneer de mensachtigen precies ontstaan zijn daar doen paleontologen veel onderzoek naar. Er zijn al veel fossielen van mensachtigen gevonden, maar er is ook nog veel onduidelijk. 

>> Klik hier voor een artikel over de vondst van een onderkaak van mensachtigen. 

Lees het artikel en bekijk de onderstaande afbeelding van de stamboom van de mensachtigen. 

Beantwoord de volgende vragen:

1. Bekijk het figuur. Wij zijn de Homo sapiens. Welke van de andere mensachtigen bestaat nog?

2. Welke naam heeft de eerste mensachtige die waarschijnlijk rechtop liep? 

3. Waar zijn de botten van de Ardipithecus en de Australopithecus gevonden? In welk continent?

4. Waarom zijn de Australopithecus Africanus, Robustus en Boisei uitgestorven? Bekijk het artikel.

5. Bekijk de schedels van alle mensachtigen. Wat kun je zeggen over de ontwikkeling van de herseninhoud?

6. Het kaakje dat gevonden is zorgt voor nieuw wetenschappelijk bewijs over het ontstaan van de soort Homo. Leg dit uit. 

7. De opkomst van de Homo viel samen met een klimatologische gebeurtenis. Welke? (Herzie eventueel vraag 4 nog een keer). 

8. Bekijk het kaartje. Waar dichtbij zijn de meeste vindplaatsen van mensenfossielen en werktuigen gevonden? Leg dit uit aan de hand van de definitie van een fossiel. 

Opdracht geografisch nieuws analyse

De theorie van de aardrijkskundelessen is goed toe te passen op actuele gebeurtenissen in het nieuws. Je gaat zes zelfgekozen nieuwsberichten bestuderen en daarvoor vul je de Geografische nieuwsanalyse in. Zorg ervoor dat de zes nieuwsberichten verschillend zijn van elkaar (dus dat ze niet allemaal over bijvoorbeeld vulkanen gaan). Je krijgt een cijfer voor de opdracht. 

>> Download hier de Geografische nieuwsanalyse.

Welke websites gebruik je voor de Geografische nieuwsanalyse:


>> www.nos.nl 

>> www.nu.nl 

 
Opdracht steenkool, aardolie, aardgas

Maak groepjes van 2 of 3 personen.

Keuze eindproduct opdracht:

 • Werkstuk van drie pagina’s van ongeveer 800 woorden inclusief figuren en kaarten
   

 • Presentatie met PowerPoint (of Prezie) voor de klas (ongeveer 5 min.)
   

 • Video maken (ongeveer 5 min.) met daarin gemonteerd kaarten, figuren etc.
   

 

Opdrachten havo 3 en vwo 3:

 1. Samenvatting maken van de drie paragrafen: havo 2.7, 2.8, 2.9 (ongeveer 10% van de tekst) en vwo: 2.8, 2.9, 2.10
   

 2. Zoek voor steenkool, aardgas en aardolie een plaats waar de winning plaatsvindt of plaatsvond (vroeger). In totaal dus drie locaties. Kies voor winlocaties in Nederland of buurlanden. Gebruik atlaskaarten ter inspiratie GB 55 kaart 62, kaart 65, kaart 95. Let op: het is wel makkelijker om informatie te vinden over winlocaties in Nederland. 

  2a.  Zorg er voor dat je op een kaart van Nederland de exploitatielocatie weergeeft. Doe dit bijvoorbeeld door Google Maps te gebruiken, print screen en dan bewerken in paint / word / ppt.

  2b. Je maakt ook een printscreen van 3D Google Earth. En beschrijf wat je ziet in het landschap: zijn er duidelijke kenmerken van mijnbouw (dagbouw of schachtbouw) te zien.

  2c. Hoe wordt de grondstof gewonnen? Zoek informatie welke methodes worden gebruikt.

  2d. Een afbeelding / figuur van de winning

  2e. Een beschrijving van hoe lang de grondstof al wordt gewonnen en hoeveel er van de grondstof wordt gewonnen.  

  2f. In welke geologische periode is de grondstof gevormd met een korte uitleg.

   

 3. Ga na of er voor de exploitatielocatie een maatschappelijk debat is gevoerd. Dat wil zeggen zijn er omwonenden of politieke partijen of andere betrokkenen die hun vraagtekens hebben geplaatst bij de winning van de delfstof. Of zijn er zelfs protesten geweest? Begeleid de informatie met minimaal één nieuwsartikel, zet ook de datum erbij.  
   

 4. Rusland en China zijn landen waar heel veel grondstoffen worden geëxploiteerd. Kies een van de twee landen. Gebruik voor Rusland kaarten 136 D t/m I en 252. En gebruik voor China kaart GB 169 en 252. Teken op de kaart in waar steenkool, aardgas en aardolie wordt gewonnen. Maak een legenda.

>> Download hier het beoordelingsmodel
Zie Magister voor inleverdatum. Let op: elke dag te laat inleveren is 2 punten aftrek. Dit geldt ook voor ongeoorloofd absent.