Hoofdstuk 2 exogene processen: klimaten, verwering, erosie en sedimentatie

 

 
Paragraaf 2.1      >> Aantekeningen 2.1 - Kringlopen op aarde

 

>> Klik hier voor de animatie hoe het kan dat er een stralingsoverschot is op de evenaar en stralingstekort is op de polen. 

 

>> Klik hier voor een filmpje hoe Felix Baumgartner vanaf 39 kilometer hoogte terug naar de aarde springt en daarbij verschillende sferen in de atmosfeer passeert. 

 

>> Klik hier voor een animatie over de werking van het broeikaseffect. 

 

 

 
Paragraaf 2.2      >> Aantekeningen 2.2 - klimaten, thermohaline circulatie en el niño

 

 

>> Klik hier voor een filmpje van een draaimolen om te zien welk effect het corioliseffect op aarde heeft.

 

>> Klik hier voor een animatie op welke wijze vliegtuigen rekening moeten houden met het corioliseffect

 

>> Klik hier voor een zeer goede animatie over het globale windsysteem.

>> Klik hier voor een zeer goede animatie over het verschuiven van de ITCZ. 

 

>> Klik hier voor een filmpje van de verschillende soorten regens op aarde. 

 

>> Klik hier voor een animatie over de thermohaline circulatie.

 

>> Klik hier voor een animatie over de het distribueren van warmte over de aarde door het globale windsysteem en de      thermohaline circulatie warme distribueren over de aarde. 

 

>> Klik hier voor een krantenartikel over rond circulerend vuilnis in oceanen.

 

>> Klik hier voor de animatie van El Niño

>> Klik hier voor een  nieuwsbericht over een Nederlandse jongen gaat plastic soep in Grote Oceaan opruimen. 

 

 
 
 
Paragraaf 2.3     >> Aantekeningen par. 2.3 deel 1    >> Aantekeningen par. 2.3 deel 2 - verwering, erosie en sedimentatie
 
 
----------------------------------------------
Examenopgave - Eyjafjallajökull


Gebruik bron 1 (zie onderaan pagina). In het voorjaar van 2010 barstte de vulkaan Eyjafjallajökull uit. De aswolk die hierbij vrijkwam leverde geen groot gevaar op in de directe omgeving van de vulkaan. Er werd slechts een laag(je) as ten zuiden van de vulkaan neergelegd. 

 

2p 1 Leg met behulp van de bron uit hoe de uitbarsting op een andere manier wél voor gevaar heeft gezorgd in de directe omgeving van de vulkaan. Je uitleg moet een oorzaak-gevolg relatie bevatten.

Gebruik bron 2. De aswolk die ontstond na de uitbarsting van de Eyjafjallajökull veroorzaakte veel hinder voor het vliegverkeer. De verspreiding van de aswolk werd vooral bepaald door de luchtdrukverdeling boven Europa op het moment van de uitbarsting en de dagen erna. 

 

3p 2 Schrijf de letters A en B uit bron 2 op je antwoordblad. Zet achter elke letter of daar in de eerste dagen na de uitbarsting sprake was van hoge of lage luchtdruk. Beargumenteer je keuze.

 
-------------------------------------------
Examenopgave- Zeestromen

 

Gebruik bron 1 (zie helemaal onderaan pagina). De Spanjaarden maakten in de zestiende eeuw gebruik van het systeem van wind- en zeestromen bij de kolonisatie van de Filipijnen. 

 

1p 1  Vanuit welk (al eerder door de Spanjaarden gekoloniseerd gebied) vertrokken zij?
Gebruik bron 1. De laatste tientallen jaren zijn op bepaalde plekken in de oceanen opeenhopingen van plastic afval ontstaan. 

 

3p 2 Bij welk cijfer in de bron heeft zich het meeste plastic afval opeengehoopt? Geef een fysisch-geografisch argument en een sociaal-geografisch argument voor je keuze. 
Gebruik kaart 222. Sommige onderzoekers denken dat de ijskap op Groenland versneld kan afsmelten en dat dit kan leiden tot een kouder klimaat in West-Europa. 

 

3p 3 Beredeneer hoe dit kan gebeuren aan de hand van de werking van de diepwaterpomp. Begin je redenering met de zin: Door het afsmelten van de ijskap op Groenland komt er veel zoet water in de noordelijke Atlantische Oceaan terecht.