Hoofdstuk 2 Waterproblemen

 

 

Paragraaf 2.1      >> Aantekeningen 2.1 

>> Klik hier voor de documentaire Groen Goud over slim irrigeren in aride gebieden, bosaanplant en duurzame landbouw in Egypte, Spanje en India. 

Beantwoord de onderstaande vragen over Groen goud: 

Kijken begin - 7:17

 1. Op welke wijze was het lössplateau in China onvruchtbaar geworden?

 2. Hoe hebben ze het gebied weer vruchtbaar gemaakt?

 3. Op welke 4 manieren wordt een groene investering terug verdiend waarmee investeerders aangetrokken aan kunnen worden?
   

Kijken 17: 08 – 20:40

 1. Welke balans is verstoord waardoor het land degradeert?

 2. Noem ook een demografisch probleem dat de gronddegradatie indirect in de hand werkt. En leg dit ook uit.
   

Kijken 25:30 – 41:37

 1. Wat wordt er bedoeld met een monocultuur (bijvoorbeeld in Argentinië)?

 2. Hoe ontstaat verzilting?

 3. In droge gebieden kan wel degelijk landbouw bedreven worden zonder dat de bodem verzilt. Op welke manier?

 4. Waarom is het beter zelf te produceren beter dan importeren volgens de Egyptische biologische boer?

 5. In de woestijn wordt het grondwater gebruikt om landbouw te bedrijven. Waarin zit het grondwater opgeslagen?

 6. Op welke wijze leidt het terugwinnen van de woestijn ook tot sociaaleconomische vooruitgang?
   

Kijken 47:00- 47:30

 1. Leg uit wat er bedoeld wordt met problemen afwentelen op volgende generaties

 
Paragraaf 2.2      >> Aantekeningen 2.2
 

Paragraaf 2.3      >> Aantekeningen 2.3

 

>> Klik hier voor een animatie over een waterkrachtcentrale in een stuwdam. 

 

>> Klik hier voor een uitzending van langs de oevers van Yangtze over de grootste stuwdam in de wereld: de drieklovenstuwdam in China. 

>> Klik hier voor NRC artikel waterconflicten in het Midden-Oosten.

>> Klik hier voor NRC artikel waterproblemen Nijl