Hoofdstuk 3 Oorlog om energie

 

 

Paragraaf 3.1      >> Aantekeningen 3.1 

 

>> Klik hier om te zien door welke natuurlijke processen olie ontstaat.

 

>> Klik hier om te zien door welke natuurlijke processen hoe aardgas ontstaat. 

 

>> Klik hier voor een filmpje hoe olie wordt gewonnen op boorplatforms en ja-knikkers. 

 

>> Klik hier voor de website van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (de NAM) die boort naar olie in olieveld Schoonebeek. 

 

>> Klik hier voor een filmpje over de voordelen van het winnen van schaliegas

 

>> Klik hier voor een filmpje dat de winning van schaliegas erg omstreden is. 

 

>> Klik hier voor nieuws over de gasboringen in Groningen

 

 

Paragraaf 3.2      >> Aantekeningen 3.2

 

>> Klik hier voor de website van de OPEC. Hier zie je welke landen lid zijn. 

 

>> Klik hier voor een documentaire over de olieramp in de Nigerdelta waar Shell naar olie boort. 

 

>> Klik hier voor een documentaire over het opraken van brandstoffen. 

 

 

Opdracht actualiteit aardgas en olie

 

Schrijf een beschouwing over een van de onderstaande onderwerpen naar keuze. Eisen beschouwing:

- Schrijf een doorlopend verhaal van 500 woorden met titel, inleiding, middenstuk en slot,

- Schrijf alsof jouw beschouwing geplaatst wordt in de krant,

- Gebruik de hoofdvraag als leidraad om een goede beschouwing te schrijven,

- Beschrijf in jouw artikel minimaal twee schaalniveau's: nationaal en mondiaal of continentaal. 

 

Kies één van de onderstaande onderwerpen en gebruik de hoofdvraag als leidraad: 

1. I.S., Koerdistan, Irak. Hoofdvraag: hoe is de situatie omtrent de winning van olie verandert sinds de komst van I.S. in de regio Irak, Koerdistan en Syrië?

2. Olieprijzen en OPEC. Hoofdvraag: waardoor zijn de olieprijzen het afgelopen half jaar gedaald?

3. Venezuela. Hoofdvraag: waardoor zijn de politieke en sociaaleconomische problemen in Venezuela het afgelopen jaar toegenomen?

4. Shell en Nigerdelta. Hoofdvraag: welke problemen bracht de komst van Shell in de Nigerdelta?

5. Groningen en gasboringen. Hoofdvraag: waarom hebben de gasboringen in Groningen zoveel problemen veroorzaakt en welke partijen zijn hierbij betrokken? 

 

Beoordeling: niet inleveren -3 punten op SO. Onvoldoende - 1 punt op SO. Voldoende + 0,5 op SO. Goed + 1,0 op SO.