Hoofdstuk 4 Conflicten 
 
 
>> Opdracht wateroorlog Nijl
Conflictenteller

 

Om een idee te krijgen van de huidige conflicten in de wereld ga je naar www.conflictenteller.nl 

Opdracht:

- Je kiest twee landen uit in twee verschillende werelddelen. Deze conflicten ga je met elkaar vergelijken.

- Je maakt een mindmap over beide conflicten.

- Zorg ervoor dat alle onderwerpen zoals op de conflictenteller aanbod komen en weergegeven worden op de mindmap.
 

- Maak duidelijk wat de overeenkomsten en de verschillen zijn tussen de conflicten die je hebt uitgekozen. 

 
Wateroorlog bij par. 4.9 (havo)

>> Klik hier voor NRC artikel waterconflicten Nijl

Beantwoord de onderstaande vragen over het artikel en bekijk de kaart goed:

1. Leg uit wat er wordt bedoeld met 'zonder Nijl was er helemaal geen Egypte'. 

2. Wat is de huidige aanleiding voor een waterconflict tussen Egypte en de landen bovenstrooms?

3. Wat wordt er bedoeld met 'overbevolking' in de context van deze 'wateroorlog' om de Nijl?

4. Waar wordt het Nijlwater vooral voor gebruikt?

5.Teken een schematische doorsnede van het ontstaan van een waterreservoir achter de dam.

6. Bekijk de kaart nog eens goed. Wat kun je zeggen van de bevolkingsspreiding van de Egyptenaren?

 
Film Promises 

De 6 kinderen in de film Promises:


1. Israëlische wijk in West-Jeruzalem: Joodse tweeling Daniel en Yarko (Yair). Ze spelen volleybal.
 

2. Moslimwijk in de oude stad van Jeruzalem: Mahmoud, een kleine Arabische jongen.
 

3. Joodse wijk in de oude stad van Jeruzalem: Shlomo, Amerikaanse jongen, geboren in Jeruzalem. Ultra-orthodoxe jood en studeert de thora (het heilige joodse boek)
 

4. Deheishe, Palestijns vluchtelingen kamp, net buiten Jeruzalem: Sanabel, Palestijns meisje, waarvan haar vader in de gevangenis zit, omdat hij actief is voor een politieke beweging om Palestina te bevrijden.
 

5. Nog een keer Deheishe: Faraj, een Palestijnse jongen die stenen gooit naar joodse soldaten en doet aan hardlopen.
 

6. Beit-El, een joodse nederzetting op de Westelijke Jordaanoever (Palestijns grondgebied): Joodse jongen Moishe.

Beantwoord de volgende vragen over de film en stuur de antwoorden (zet bovenaan jouw naam) naar iebt@pini.nl
 

 1. Zowel de Joodse geïnterviewde de kinderen, als de Palestijnse kinderen hebben een mening over de andere partij. Sommige kinderen hebben zeer extreme meningen, anderen zijn iets genuanceerder (minder extreem). Neem de nummering van de kinderen over en schrijf kort hun visie op. 
   

 2. Tijdens de film worden er een paar keer historische feiten gegeven. Geef een kort overzicht van de historische feiten die jij kent. 
   

 3. De filmmaker BZ laat de kinderen met elkaar in contact komen. De kinderen uit de film gaan elkaar ontmoeten. Het gaat om de joodse tweeling Daniel en Yarko en de Palestijnse kinderen Faraj en Sanabel. Wat brengt dit teweeg bij deze kinderen? Beschrijf hun beleving van het samenkomen.
   

 4. Aan het einde van de film zijn de kinderen niet echt hoopvol over de toekomst. Wel zeggen ze allemaal dat er meer kans is op vrede als er contact komt tussen de Joden en de Palestijnen. Want zo kan er wederzijds respect ontstaan, zeggen ze allemaal. Toch kunnen de verschillende bevolkingsgroepen erg moeilijk met elkaar in contact komen. Waarom?
   

 5. Kinderen zijn de toekomst en ook de leiders van de toekomst. Denken jullie dat het mogelijk is om in de toekomst vrede te stichten? Verwerk in je antwoord ook de manier hoe de meeste Palestijnse kinderen en Joodse kinderen worden opgevoed in hun gescheiden samenlevingen.
   

 6. Titel verklaren. De film heet Promises. Dit betekent ‘belofte’ in het Engels. Waarom zou de filmmaker deze titel hebben gekozen voor deze film over Joodse en Palestijnse kinderen?
   

 7. Je zag de kinderen een aantal jaren later. Neem de nummering van de kinderen over en beschrijf kort hoe hun leven is veranderd / hun visie op het Israël - Palestijnse conflict. 
   

 8. In hoeveel talen ken jij het woord vrede? Schrijf ze op en zet erbij in welke taal je elk woord kent. 

 

Stuur je vragen naar iebt@zaam.nl