Hoofdstuk 4 Ontbossing in Indonesië

Ho 4      >> Aantekeningen par. 4.1, 4.2 en 4.3 

>> Klik hier voor het NRC artikel boskap Borneo. 

Opdracht:

Maak een samenvatting van het artikel. Dit presenteer je aan jouw klasgenoten. Jouw samenvatting is onderverdeeld in de vier bovenstaande onderwerpen. 

>> Klik hier voor de documentaire The Borneo Case. De documentaire gaat over houtkap en corruptie. Interessant zijn de minuten: begin t/m 5 minuten en 15 t/m 21 minuten. 

Hoofdstuk 5 Conflicten in Indonesië

Ho 5      >> Aantekeningen par. 5.1 en 5.2