Migratievraagstukken

 

 

Opdracht geografische documentaires 

 

Tijdens de aardrijkskundelessen in blok 2 kijk je documentaires met een geografische invalshoek. De rode draad in deze documentaires is migratie.

 

 

Je kijkt naar de volgende documentaires:


(klik op de naam van documentaire voor de link naar uitzendinggemist) 

1 De mensensmokkelaar in de serie de trek 

2 Xenofobie in de serie de trek

3 De drenkeling in de serie de trek 

4 De gedeporteerde in de serie de trek 

5 Sonita, een Afghaanse vluchteling in Iran 

6 De oversteek, gedurende 12 maanden worden Syrische vluchtelingen gevolgd (en maken zelf beelden voor de documentaire). 

7 Een jaar zonder mijn ouders. De documentaire duurt 23 minuten en kijk je thuis. 

 

 
Wat moet je doen? Nummer de onderstaande opdrachten: 

 

1. Je schrijft over elke documentaire een samenvatting van tussen de 100 en 150  woorden. 

2. Beschrijf in ongeveer 150 woorden welke documentaire je het mooist vindt en geef duidelijke argumenten. 

3. Schrijf een stuk tekst van 500 woorden waarin je de overeenkomsten en verschillen tussen de documentaires beschrijft. Denk hierbij aan overeenkomsten en verschillen tussen vestigings- en vertrekgebieden, push- en pullfactoren, rol van mensensmokkelaars, zijn het legale of illegale migranten, om de omvang (aantallen) migranten, etc. Schrijf een helder verhaal met een duidelijke inleiding, tussenkopjes en een slot. Als je nog meer informatie wilt hebben of andere voorbeelden van migratiestromen, klik hier voor een interactieve kaart.

4. In het vorige blok hebben we de migratie van Midden-Amerika naar de Verenigde Staten bestudeerd. Nu bekijken we met name migratiestromen naar Europa. Beschrijf in 300 woorden de verschillende en overeenkomsten tussen deze migratiestromen. 

Inleveren:

De opdracht schrijf je met Arial 12. Je print de opdracht uit en levert de opdracht in aan het begin van de les op maandag 19 december. Je krijgt een cijfer voor de opdracht dat meetelt voor rapport 2.